Κάθε προσσπάθεια να αποδώσουμε εικαστικά αυτό που μαθαίνουμε π.χ. στην Ιστορία, συνδέεται με βαθύτερες νοητικές λειτουργίες. Λίγο πριν αποφασίσει ο κάθε μαθητής/ήτρια το θέμα που θα αποτυπώσει στον καμβά (στην προκειμένη περίπτωση στην τέντα), αναδιηγείται τον άθλο ή το μυθικό στοιχείο που βρίσκει περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτό συμβάλλει στην καλλιέργεια της αφηγηματικής δεξιότητας, αλλά και στην απόκτηση εκφραστικού θάρρους, τα οποία αποτελούν μία σημαντική παιδαγωγική επιδίωξη. Επιπλέον καλλιεργείται η κριτική αντίληψη των μαθητών μας, καθώς πρέπει να εξηγήσουν, να δικαιολογήσουν, κατά κάποιον τρόπο, την επιλογή τους.